مرور محصولات و خدمات

میزبانی دانلود اول - اهورامزدا

فضا میزبانی : 25 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
140,000 ریال ماهانه
1,400,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود دوم - پارسه

فضا میزبانی : 50 گیگابایت
پهنای باند : 500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
220,000 ریال ماهانه
2,200,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود سوم - پاسارگاد

فضا میزبانی : 100 گیگابایت
پهنای باند : 1000 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
330,000 ریال ماهانه
3,300,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود چهارم - بیستون

فضا میزبانی : 200 گیگابایت
پهنای باند : 1500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
500,000 ریال ماهانه
5,000,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود پنجم - باستان

فضا میزبانی : 350 گیگابایت
پهنای باند : 2500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
750,000 ریال ماهانه
7,500,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود ششم - پارسیان

فضا میزبانی : 500 گیگابایت
پهنای باند : 3500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
1,000,000 ریال ماهانه
10,000,000 ریال سالانه
میزبانی دانلود هفتم - آپادانا

فضا میزبانی : 1000 گیگابایت
پهنای باند : 4500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
1,500,000 ریال ماهانه
میزبانی دانلود هشتم - هگمتانه

فضا میزبانی : 2000 گیگابایت
پهنای باند : 5500 گیگ
دیتابیس : 2 عدد
ادان دامین : 10 عدد
سایر امکانات : نامحدود

استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور قدرتمند LiteSpeed
استفاده از هارد SSD

تحویل به صورت آنی
2,200,000 ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution